Izgradnja klimatski otporne budućnosti – nova strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama
Nova pravila o izvozu, uvozu i otpremi plastičnog otpada
Direktiva o industrijskim emisijama
Uredba o objavljivanju upućivanja na norme u vezi s Direktivom o ambalaži i ambalažnom otpadu